اختلالات کبد به طور شایعی همراه با اختلال در پوست، مو و ناخن می باشد که اغلب غیر اختصاصی می باشند. در موارد هپاتیت حاد یرقان و زردی پوست همراه با کهیر و خارش ممکن است دیده شود.

تظاهرات پوستی بیماریهای کبدی مزمن

خارش: 
شایعترین تظاهر پوستی همراه با بیماریهای کبدی می باشد. خارش در نواحی انتهایی بدن و در نواحی در تماس با لباس تنگ و هم چنین در شب ها بیشتر است. در موارد خیلی پیشرفته بیماری کبد، خارش بهبود می یابد.

تغییرات رنگدانه ای پوست :

زردی که ابتدا در اسکلرای چشم و کام نرم دهان دیده می شود و سپس پوست را در گیر می کند. تغییر رنگ خاکستری تیره که معمولاً در نواحی در معرض آفتاب بیشتر می باشد و ممکن است به صورت تـکه ای یا منتشر باشد گاهی در نواحی اطراف لب و اطراف چشم مشابه لکه های حاملگی می شود و گاهی مشابه کک مک می باشد. تغییر رنگ در مواردی محدود به چین های کف دست بوده است.

در مردان تیره شدن نوک پستان همراه بزرگ شدن آن و تحلیل رفتن بیضه مشاهده می شود. کم رنگ شدن نقطه ای پوست هم گاهی دیده می شود.

تغییرات عروقی:

آنژیومای عنکبوتی

که بصورت گشاد شدن موضعی عروق که در اطراف مویرگ مرکزی می باشدو قرمزی کف دست و صورت از علایم دیگر بیماریهای کبدی می باشد که غیر اختصاصی است. کبود شدن پوست هم در مواردی از علایم اختلالات کبدی است.

تغییرات مو وناخن:
موهای بدن نازک می شوند و در نواحی از بدن می ریزند. الگوی مو در قسمت تناسلی آقایان مشابه خانم ها می شود.

تغییرات ناخن به صورت :

سفید شدن منتشر ناخن قسمت بالایی ناخن سفید و قسمت تحتانی آن صورتی رنگ می باشد (Terry’s nail) و یا به صورت باندهای سفید رنگی در عرض ناخن دیده می شود(Muehrke’s bands)

کلا بینگ یا چنگکی شدن ناخن و صاف شدن و هم چنین قاشقی شدن ناخن هم ممکن است دیده شود.ترک خوردن پوست مشابه ترکهای حاملگی در ران ها، باسن و قسمت تحتانی شکم ممکن است رخ دهد.

نویسنده : دکتر شهریار نظری

منبع : http://doctornazari.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=12322