FIT

FIT

FIT

کاشت مو به روش FIT چیست ؟

روش FIT نوع دوم برداشت مو از پشت سر را بیان می کند در برداشت FIT سوراخ های کوچکی در پشت سر و کنار سر بیمار ایجاد می شود و فولیکول های مو یا همون گرافت ها به صورت تک تک از پشت سر خارج می شوند و پس از آماده سازی در جلوی سر کاشته می شوند . جهت برداشت مو به روش FIT از ابزار ظریف و تخصصی این کار استفاده می شود و مهارت و تکنیک بالای جراح کاشت مو اثر عمده ای در نتیجه حاصله دارد.

در این روش بخیه زدن و بخیه کشیدن نداریم از تیغ و برش جراحی خبری نیست و سوراخ های کوچکی در پشت سر بیمار ایجاد می شود که این سوراخ ها خود به خود و بدون به جا گذاشتن اثر مهمی بهبود می یابند ونیاز به هیچ اقدام و مراقبتی بعد از عمل ندارد. روش FIT روش جدیدتر و نوین برداشت و کاشت مو می باشد درد بعد از عمل حداقل است . راحتی و پذیرش بیمار بیشتر از روش استاندارد fut می باشد.

روش fit در همه بیماران قابل انجام نیست و حدود 70% بیماران کاندید مناسب این روش هستند و در عده ای به دلیل فرم موها و فولیکولها در موقع برداشت تعداد زیادی مو هدر می رود بنابراین هر بیماری کاندید روش fit نیست و اصرار بی مورد جراح یا بیمار به انجام FIT منجر به نتایج نامطلوب می شود.

در این روش چون محدودیت طول و عرض محل برداشتن وجود ندارد ( در روش FUT در هر مرحله حداکثر باریکه ای به طول 25 cm  و عرض 2 cm  می توانیم برداریم که حدود 1500 گرافت یا 4000 تار مو تولید می کند ) تعداد مویی که می توانیم برداریم تا 10000 تار مو نیز می رسد ( البته در چندین جلسه و نه در یک جلسه )، می توانیم علاوه بر موهای سر از موهای بدن ( سینه، پشت، زیربغل ) نیز برداشت کنیم.

روش FUE = FIT   یک پیشرفت هیجان انگیز در علم کاشت مو hair Restoration می باشد و کاشت مو را به عمل جراحی با عوارض کم تبدیل کرده است، اینکه اسکار و جوشگاه زخم نداریم برای بیمار و جراح بسیار رضایت بخش است و دوران نقاهت پس از عمل کوتاهتر و راحت تر است. اما هنوز روش FUT = FIT  کامل نشده است نیاز به مهارت بالای جراح دارد و محدودیت های خاصی در برداشت و محل کاشت وجود دارد.