میزان رشد مو در نواحی مختلف بدن در سنین مختلف و هم چنین در هر دو جنس با هم متفاوت است.اگر چه رشد موهای اسکالپ (سر) در خانمها سریعتر از آقایان است ولی این نسبت قبل از بلوغ در پسران بیشتراز دختران می باشد.Shaveکردن و اصلاح صورت هیچ تأثیری در میزان رشد مو ندارد.

فاکتورهای اندوکرین مقداری در حیوانات سبب تغییر رشد مو می شوند ازجمله استروژن که باعث کاهش و تیروکسین باعث افزایش رشد مو می شود.رشد تقریبی مو در موهای کرکی پیشانی آقایان 0.03mm در طی 24 ساعت و در قسمت ران خانمها 0.21mmدر طی 24 ساعت و در قسمت چانه مرد جوان 0.38mmدر طی 24 ساعت می باشد.

در ناحیه سر در قسمت فرق سر 0.5mmدر طی 24 ساعت می باشد که در قسمت حواشی سر مقدار رشد آن کمی کمتر می باشد.موی سر در طی یک دوره 5-3 ساله رشد می کند و طول متوسط آن به 70cm و به ندرت به 100cmهم می رسد ولی دوره رشد موی بدن 6-2 ماه می باشد و طول آن به cm 1-3 می رسد.

تراکم مو:
فولیکولهای موی انسان در نواحی ابرو، لب فوقانی و چانه در هفته 9 جنینی تشکیل می شود.در انسان بیشترین تراکم مو در زمان جنینی و زمان تولد مشاهده می شود و با گذشت زمان با افزایش سطح پوستی تراکم موها کاسته می شود. میزان کاهش تراکم در موی سر کمتر از نواحی دیگر می باشد.

بعد از تولد هیچ فولیکول جدیدی تشکیل نمی شود بعضی از مناطق بدن فاقد فولیکول مو هستند از جمله کف دست و پا ، لب ، ناف ، نوک پستانها و بخش هایی از اعضای تناسلی.

بیشترین میزان تراکم مو در انسان بالغ در نواحی گونه و سپس پیشانی دیده می شود که 800-700 تار مو در هر cm^2دیده می شود و کمترین آن مربوط به ساق و سپس ران می باشد که حدود50/cm^2وجود دارد.در ناحیه سر حدود 320-250 تار مو در هر سانتیمتر وجود دارد.در ناحیه شکم و سینه حدود 100-50 تار مو در هر سانتیمتر مشاهده می شود.در زمان جنینی و تولد در قسمت پیشانی حدود 1060 تارمو در هر cm^2 و در قسمت ران 1010 تار مو در هرcm^2 دیده می شود.

نویسنده : دکتر شهریار نظری

منبع : http://doctornazari.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=10285