کاشت مو به روش ترکیبی FIT + FUT

FUT

FUT

کاشت مو به روش ترکیبی FIT + FUT

در طاسی های وسیع 2500 تا 4000 گرافت ( 5000 تا 10000 تار مو ) لازم است تا پرپشتی قابل قبولی ایجاد شود. کاشت این تعداد مو فقط با روش جراحی FUT مستلزم برداشتن نوار پهن و بلندی ( به عرض 2 تا 2.5 سانتی متر و طول 30 تا 33 سانتی متر ) از پشت سر بیمار است که نتیجه آن رد عمل زشتی است که تا آخر عمر باعث شرمندگی بیمار و عذاب وجدان پزشک می شود.

از طرف دیگر اگر قرار باشد تنها با روش غیرجراحی FIT این تعداد گرفت از سر بیمار برداشت شود عارضه ای که نصیب بیمار می شود طاسی و کچلی پشت سر است.

همچنین همواره برای بسیاری از دوستان که دارای طاسی کامل بوده و مشکلاتی از قبیل کمبود زمان ، دوری راه، مشکلات کاری و …اجازه عمل کاشت مو و پیوند مو را که به طور معمول 2 یا 3 جلسه به فواصل 6 ماه انجام میگیرد به ایشان نمی دهد ، این سوال مطرح بوده است که چطور می توان فقط و فقط دریک جلسه این عمل را انجام داد و در یک جلسه عمل پیوند موی طبیعی انجام شود.

در روش ترکیبی کاشت مو ، عمل پیوند موی طبیعی در 2 روز متوالی انجام می شود مثلا روز اول FUT و روز دوم FIT  انجام می شود و در هر روز یک منطقه از طاسی کاشته می شود . به این ترتیب حداکثر موها در حداقل زمان کاشته می شود. حسن اصلی روش ترکیبی آن است که از بانک موی سر به نحو احسنت استفاده شده و با استفاده هم زمان از هر دو روش کاشت مو (FUT + FIT  ) سطح وسیع تری (80-100% طاسی ) پوشش داده می شود و تراکم موها افزایش می یابد.

با این اوصاف ما قادر خواهیم بود دو تا سه برابر آنچه که تا به حال امکان پذیر بوده است را به سر بیماران پیوند بزنیم. برداشت FIT بیمار از منطقه مطمئن و بدون ریزش انجام میشود تا موها در آینده نزدیک دچار ریزش نشود.

روش ترکیبی در افرادی بکارمی رود که در یک جلسه مقدار زیادی مو نیاز دارند.

در روش ترکیبی ترمیم موها به صورت انتخابی کاشته می شوند یعنی موهای با کیفیت خوب ( FUT) در قسمت مهمتر سر یعنی جلوی سر و موهای با کیفیت پایین تر در قسمت بالا و پشت سر (فرق سر) کاشته می شوند.

با استفاده از این تکنیک کاشت مو به روش ترکیبی بیماران عزیز دیگر نیازی به تکرار عمل های جراحی و غیرجراحی نخواهند داشت و فقط با یکبار مراجعه به کلینیک ما مشکل طاسی خود را حل می نمایند.