کراتوزیس پیلاریس

یک اختلال شـایع و اغلب با ارث غالـب می باشد که بیشتـر در افرادی که پوسـتشان خشــک است دیده می شود، در این بیماری منافذ فولیکول مو با توپی های سخت پر می شود. این بیماری در ابتدای کودکی از حدود سنین 3-2 سالگی شروع می شود و تا بزرگسالی ادامه می یابد. این بیماری واگیر نیست و مناطق شایع در گیری عبارت است از پشت بازوها، جلو و کناره های ران و گاهی گونه و باسن هم در گیر می شوند.

این بیماری به پوست افراد، نمایی شبیه مرغ پوست کنده می دهد. بعلت تشدید بیماری با خشکی پوست، ضایعات اغلب در زمستان تشدید و در تابستان بهبود می یابد.کراتوزیس پیلاریس در افراد مبتلا به اگزمای آتوپیک و افراد مبتلا به آسم و حساسیت های فصلی شایعتر است.

ضایعات پوست در این بیماری خارش و سوزش ندارند و در لمس احساسی شبیه لمس کاغذ سنباده را ایجاد می کند، ضایعات پوست کوچک و هرکدام از آنها حدود ᵐᵐ1 اندازه دارند که درمحل منافذ فولیکولهای مو ایجاد می شود و با ناخن قابل کنده شدن هستند، هنگامی که این پاپولها کنده می شود یک موی پیچیده شده در درون ماده سفید سفتی مشاهده می شود.

علت این بیماری ناشناخته است ولی در تعدادی بصورت ارثی مشاهده می شود.ضایعات مشابه این بیماری در افراد با کمبود ویتامین Aدیده شده است. در حال حاضر امکان پیشگیری از این بیماری وجود ندارد.رژیم غذایی خاصی در بهبود یا تشدید بیماری موثر نیست.

 

نویسنده : دکتر شهریار نظری

منبع : http://doctornazari.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=13015