نوشته‌ها

FIT

شت مو به روش FIT چیست ؟

روش FIT نوع دوم برداشت مو از پشت سر را بیان می کند که درآن سوراخ های کوچکی در پشت سر و کنار سر بیمار ایجاد می شود و فولیکول های مو یا همون گرافت ها به صورت تک تک از پشت سر خارج می شوند و پس از آماده سازی در جلوی سر کاشته می شوند .

جهت برداشت مو بها ین روش از ابزار ظریف و تخصصی استفاده می شود و مهارت و تکنیک بالای جراح کاشت مو اثر عمده ای در نتیجه حاصله دارد.

این عمل بخیه زدن و بخیه کشیدن نداریم از تیغ و برش جراحی خبری نیست و سوراخ های کوچکی در پشت سر بیمار ایجاد می شود که خود به خود و بدون به جا گذاشتن اثر مهمی بهبود می یابند ونیاز به هیچ اقدام و مراقبتی بعد از عمل ندارد.

روش FIT جدیدتر و نوین برداشت کاشت مو می باشد درد بعد از عمل حداقل است . راحتی و پذیرش بیمار بیشتر از روش استاندارد fut می باشد.

روش fit در همه بیماران قابل انجام نیست و حدود 70%کاندید مناسب این روش هستند و در عده ای به دلیل فرم موها و فولیکولها در موقع برداشت تعداد زیادی هدر می رود بنابراین هر فردی کاندید این نوع روش نیست و اصرار بی مورد جراح یا بیمار به انجام FIT منجر به نتایج نامطلوب می شود.

در این روش چون محدودیت طول و عرض محل برداشتن وجود نداردتعداد مویی که می توانیم برداریم تا 10000 تار مو نیز می رسد ( البته در چندین جلسه و نه در یک جلسه )، می توانیم علاوه بر موهای سر از دیگرجاهای بدن ( سینه، پشت، زیربغل ) نیز برداشت کنیم.

روش FUE = FIT   یک پیشرفت هیجان انگیز در علم کاشت مو hair Restoration می باشد و و عوارض این نوع عمل را کم کرده است اما هنوز روش FUT = FIT  کامل نشده است نیاز به مهارت بالای جراح دارد و محدودیت های خاصی در برداشت و محل کاشت وجود دارد.