نوشته‌ها

FUT

روشFUTچیست؟

این تكنیك یكی از اولین روش های كاشت موی طبیعی در دنیا می باشد. در این روش یک خط نازک  از قسمت پشت سربهعرض 1 الی 2 سانتی متر و به طول20الی25 سانتی متر برش داده شده است، و توسط گروهی ک متخصص در زمینه پیوند مو هستند فولیکول‌ها خارج می‌شود. و درنتیجه آن محل برش را بخیه ریزی می زنند و گرفتهای جداشده در قسمت جلوی سر و یا عقب سرکاشته می‌شود.
ازجمله مشکلات این روش چیست
یکی از مشکلات این روش، برداشت تمامی بافتها که برای كاشت مو نیاز نیست،را برداشت می کنند که با گذشت مدت زمان معینی،می بینیم ک اسکار در پشت سر بیمار بجا مانده وجنس و ظاهر موهای کاشته شده بسیار عروسکی بوده به طوری که خط رویش موها کامل واضح میباشد و اطرافیان به راحتی تشخیص میدهند ک موهای موجود کاشته شده میباشد.
به همین جهت دیگر روش های پرعوارض و قدیمی در کل جهان بکار نمی رود.. چرا؟ باپیشرفت علم و بروز شدن روش های افزاری از جمله (SUT) دیگر دیگر این عوارض وجود ندارد .بیمار میتواند روشی بدون جراحی ودرد، و درنتیجه کاشت موهای خودرا با رشد بالا تنها در یک جلسه تجربه کند،